Výzva přijata: COVID-19 Run Time

Aktuálně náš tým přijal dvouměsíční výzvu v boji proti COVID-19. Trvání od 20. 5. 2020 – 20. 7. 2020.

Výzva přijata: COVID-19 Run Time
Přesunout se na začátek